Een nieuw logo, nou &?

30 augustus 2016

Wij zijn trots op ons nieuwe logo. Het past bij ons, bij onze professionals en bij hoe wij onze opdrachtgevers bedienen. 

Verbinding
Vijf jaar geleden waren we ook blij met ons logo. Le Blanc Advies was een nieuwe weg ingeslagen en we kozen expliciet voor twee specialismen: Requirements & Architectuur. Le Blanc Advies heeft zich de afgelopen vijf jaar verder ontwikkeld. We hebben laten zien dat requirements & architectuur de verbinding is tussen business & IT.

In ons logo werd het &-teken een symbool voor die verbinding; als een dynamisch en herkenbaar symbool. Niet alleen tussen business & IT maar ook in de manier waarop onze professionals met vakmanschap bijdragen aan het grote geheel.

Eenvoudig & Onderscheidend
Het &-teken is daarom belangrijk voor ons. Dat was de informatie die wij meegaven in de ontwerpwedstrijd voor een nieuw logo. Het moest kracht uitstralen en uiteraard liefst onderscheiden van alle kleurrijke en krachtige logo’s van onze collega’s in het vakgebied.

Het winnende ontwerp is eenvoudig én krachtig. Het straalt uit waarvoor wij staan. Dat het &-teken in een kader staat dat niet helemaal gesloten is, geeft precies aan hoe wij denken. Een probleem is duurzaam op te lossen als je buiten de kaders treedt en de context analyseert. Daar is lef voor nodig. Het is immers een veilige en korte route om een probleemveld te krap af te bakenen. Le Blanc Advies weet uit ervaring dat dit niet tot oplossingen leidt: uit meer van hetzelfde ontstaat hetzelfde. 

Het dienblad
Een grappig detail van het &-teken is de schreef ; dat lijkt op een dienblad. Het vertalen van businessdoelen naar informatievoorzieningen is complex. Ons team ontrafelt die complexiteit tot een heldere oplossing, die soms bijna eenvoudig lijkt. Onze opdrachtgevers ontvangen dat op een presenteerblaadje, helder & eenvoudig. 

Daarom zijn wij trots op ons nieuwe logo.

 

Terug naar overzicht