Belastingdienst selecteert Le Blanc Advies via Myler consortium voor inhuur IT-professionals

17 november 2017

Vier jaar geleden heeft de Belastingdienst middels een Europese aanbesteding Le Blanc Advies geselecteerd als één van de partners op het gebied van procesontwerp, analyse en architectuur. We hebben deze vier jaren succesvol samengewerkt en mooie en uitdagende opdrachten met elkaar uitgevoerd. Vol trots kunnen we melden dat Le Blanc Advies voor de komende vier jaar opnieuw is geselecteerd door de Belastingdienst als specialist op het gebied van analyse en architectuur. Deze keer in een consortium met zeven andere specialisten HCS Company, KZA, Linden-IT, Working Spirit ICT BV, Teamwerk Participatiediensten, Red Hat, Next Ventures en BP3 Global (Netherlands). Met Myler – the professional network als hoofdaannemer gaan we de komende vier jaar de Belastingdienst als Networked-System-Integrator in de volledige breedte ondersteunen door het leveren van onze expertise.


Le Blanc Advies is als onderaannemer van Myler consortium binnen het aanbestedingstraject van de Belastingdienst geselecteerd als één van de partijen voor het leveren van IT-professionals. Myler doet dit aan de hand van een hoofd-onderaannemersconstructie, waarbij Myler het Networked System Integrator-model introduceert. Hierbij zijn als onderaannemers HCS Company, KZA, Le Blanc Advies, Linden-IT, Working Spirit ICT, Teamwerk Participatiediensten, Red Hat, Next Ventures en BP-3 Netherlands aangesloten. De opdracht start op 1 januari 2018, heeft een looptijd van 4 jaar en heeft een totale opdrachtwaarde van €320 miljoen.

Met dit uitzonderlijke partnership bundelt Myler met negen partners de krachten binnen het Networked System Integrator-model waarin een online-netwerk voor IT-professionals centraal staat. Het consortium, met Myler als organiserende en faciliterende hoofdaannemer van het leveringsproces, is hierdoor in staat om zowel eigen medewerkers van de onderaannemers, als zelfstandige professionals te plaatsen bij de Belastingdienst. Hierbij staat de kwaliteit, snelheid en efficiëntie bij het sourcen van IT-professionals voorop. Het consortium is daarnaast geselecteerd op basis van het presenteren van innovatieve oplossingen m.b.t. het aanpakken van schaarste problematiek en het beschikbaar stellen van bijzondere expertise.

De onderaannemers binnen dit bijzondere consortium zijn geselecteerd op basis van hun expertise, geschiktheid en ervaring bij de Belastingdienst.  De aangesloten onderaannemers, HCS, KZA, Le Blanc Advies, Linden-IT, Working Spirit ICT,  Teamwerk Participatiediensten, Red Hat, Next Ventures en BP-3 Netherlands, zijn geselecteerd om 5 belangrijkste functieprofielen te leveren, namelijk: Technisch Ontwerp en Applicatieontwikkeling, Testmanagement, Infrastructuurmanagement, Gebruikersondersteuning en Architectuur en daarnaast de voor de Belastingdienst belangrijke gebieden zoals Social Return en het leveren van specifieke software en technische oplossingen. Tevens ontsluiten we hierbij ook de internationale markt ten behoeve van de Belastingdienst.

Geo van der Wilk, CEO van Myler: “We maken onderdeel uit van een bijzondere combinatie van partijen die een gezamenlijke effort doen in het leveren van kwalitatief hoogstaande IT-professionals. Binnen de schaarste in de markt slaan we graag de handen ineen met partners om de Belastingdienst te allen tijde optimaal te bedienen”. 


Over de Belastingdienst

De Belastingdienst valt onder het Ministerie van Financiën. Particulieren, ondernemers: iedereen heeft te maken met de Belastingdienst. Verspreid over kantoren in het hele land, proberen de ruim 30.000 belastingdienstmedewerkers iedereen zo goed mogelijk van dienst te zijn. De Belastingdienst zorgt voor de heffing, de inning en de controle van de rijksbelastingen. Daarnaast verricht de dienst een aantal niet-fiscale taken, zoals het uitbetalen van en de controle op inkomensafhankelijke toeslagen en de premieheffing voor de volksverzekeringen.

 

Terug naar overzicht